Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Libellen-serie Uitg. Bosch & Keuning te Baarn.
Wij ontvingen wederom een viertal deeltjes van de aardige Libellen-serie, welke nu reeds meer dan honderd boekjes omvat. K. Hana schreef een beknopte, leerzame uiteenzetting over „Onze paddestoelen", met fraaie foto's en duidelijke schema's geïllustreerd. Over de oude Nederlandsche volksgerechten in alle deelen van ons land schreef mevrouw R. Lotgering—Hillebrand een handig receptenboekje onder den titel „Ieder z'n meug", waarbij Peter Lutz amusante illustraties maakte. Dr. A.L.W. de Gee geeft een beschouwing „Alarm! 'Luchtgevaar! Hoe kan ik mij beveiligen! Er zijn enkele schema's van beveiligingsmaatregelen opgenomen. Luit.-Gen. b.d. C.A. Prins, commandant van den luchtverdedigingskring Soesterberg—Utrecht, schreef een aanbevelende inleiding. Tenslotte noemen wij het boekje van den kunst-historicus A. van Schendel Jr. „Onze Gouden Eeuw", waarin deze bij fraaie reproducties een beknopt, duidelijk inzicht geeft van de Nederlandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw.
De Gooi- en Eemlander, 09-08-1935

Open link naar krant op Delpher
Onze Paddenstoelen door K. Hana
Uitg. Bosch en Keunlng — Baarn. De belangstelling voor het merkwaardig gebied von ons plantenrijk, dat aan zwammen en paddenstoelen is toebedeeld, neemt de laatste jaren veel toe, dank zij een doeltreffende propaganda, maar het kon toch nog beter en elke nieuwe poging ons meer bekendheid te geven aan de bijzondere schoonheid en het groote nut der zoo lang miskende "opruimers" in de natuur, verdient onze volle waardeering. In dit boekje nr. 84 der Llbellen-serie, vinden we na een overzicht van den algemeenen bouw en de voortplanting der zwammen en hun functie in de botanische samenleving, slechts een greep gedaan uit de veelheid der vormen die zich voordoet en bij de mooie afbeeldingen beschrijvingen gegeven, die uitmunten door duidelijkheid. Tenslotte wordt in een hoofdstuk over paddenstoelen als voedsel uiteengezet welk een nog te veel versmade schat aan deugdelijk voedsel hier voor het oprapen ligt als men zlch door een studie tegen vergissingen heeft gevrijwaard! Als eerste opwekking tot een nadere meer volledige kennismaking met onze paddenstoelen, zal dit smakelijk verzorgd boekje zeker voldoen.
Het Vaderland, 29-08-1935

Open link naar krant op Delpher
„Onze Paddenstoelen", door K. Hana, uitgegeven door Bosch & Keuning te Baarn, maakt deel uit van de Libellen-serie. Een handig boekje over den algemeenen bouw der zwammen en de verschilpunten der soorten, met een reeks afbeeldingen van paddenstoelensoorten en een bij elk dezer passende beschrijving. Het slothoofdstuk handelt over paddenstoelen als voedsel.Algemeen Handelsblad, 22-09-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster