Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Rijnsdorp schreef ergens : De loopgraven hebben generaties gescheiden. Hieraan moest ik denken toen ik dat boekje las. Zeer sterk is de invloed merkbaar van de Engelse literatuur. Vooral de twee schetsen doen zowel in stijl als in inhoud aan Dickens denken. In de novelle : Mijn daan, zien we de figuren David Copperfield, Pegotty de visser, Uriah Heep in zakformaat terug.
De Engelse gedichten zijn mooi. Vooral het eerste sonnet met de slotregel : They cannot separate who meet in God. De Hollandse verzen lijken op die van Beets op zijn best. Maarten Maartens heeft al zijn werk blijkbaar in het Engels gedacht, het is tenminste van de geest die het British Empire kenmerkt doortrokken. Belangrijk lijkt mij dit werk niet, noodzakelijk evenmin.

JO IJPMA.
Opwaartsche Wegen, tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche letteren,
ONTVANGEN BOEKEN BOSCH EN KEUNING. Baarn. Libellen-serie. Deze serie is met een 3-tal nieuwe deeltjes verrijkt : Maarten Maartens, Novellen en gedichten, verzameld en vertaald door Dr. M.A. Schwartz. Ewig Gister, Suidafrikaanse skets, deur Johanna van Broekhuizen, met foto's uit het Zuidafrikaansche landschap. De schrijfster is de dochter van den in ons land zoo welbekenden Dr. van Broekhuizen, Gezant der Zuidafrikaansche Unie te den Haag. De dag beweegt, verzen van A.J.D. van Oosten. De Noord-Ooster, 18-04-1936

Open link naar krant op Delpher
Libellen-serie. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen wederom vijf deeltjes van de bekende Libellen-serie: prettige, frisch verzorgde boekjes. De dichter Jan H. Eekhout vertaalde „Dertig sonnetten van Michel Angelo" in over het algemeen sterk plastisch Nederlandsch. Al lijkt de bewerking soms wat al te vrij, deze kleine verzameling geeft toch een aangrijpend beeld van den zwaren strijd van Michel Angelo's genie. Dr. M.A. Schwartz gaf een kleine bloemlezing met een biografische inleiding uit de verzen en novellen van den Nederlandschen schrijver Maarten Maartens, die vooral door zijn in het Engelsch geschreven verhalen bekendheid verwierf. Van Johanna van Broekhuizen is er een gevoelige Zuid-Afrikaansche schets. „Ewig Gister", met fraaie landschapsfoto's geïllustreerd. „Nunerkes" is een bundeltje aardige gedichtjes in Groningsch dialect van Jan Boer, welke de schilder Jan Altink met sterke schetsen verluchtte. Tenslotte is er nog een eenigszins omvangrijker verzenbundel van den dichter A.J.D. van Oosten „De dag beweegt"* Het talent van dezen dichter heeft zich na zijn vroegere, stroevere poëzie, aanmerkelijk muzikaler ontwikkeld, terwijl de scherpe werkelijkheidszin behouden bleef. Zoo werd „De dag beweegt" een reeks van vaak zeer fraaie, heldere natuurgedichten, frisch en zonnig.
De Gooi- en Eemlander, 29-04-1936

Open link naar krant op Delpher
In de bekende Libellen-serie verscheen thans, verzameld en vertaald door dr. M.A. Schwartz, eenige novellen en gedichten, die de herinnering aan het bijzondere talent van Maarten Maartens levendig houden. Het zijn : "De belofte" en "De gebeurtenis van mijn leven" uit den bundel "Brothers All", drie sonnetten met Nederlandsche vertaling uit "A sheaf of Sonnets", eenige gedichten uit een Nederlandsehen verzenbundel en "Een gebed".Haagsche courant, 29-04-1936

Open link naar krant op Delpher
Novellen en gedichten van Maarten Maartens.
In de bekende Libellen-serie, uitgave van Bosch en Keuning, Baarn, verscheen als nr. 98 Novellen en gedichten van Maarten Maartens (pseudoniem voor J.M.W. van der Poorten Schwartz), vertaald — de schrijver, hoewel Hollander bediende zich meestentijds van de Engelsche taal — en bijeengebracht door Dr. M.A. Schwartz. Ook dit werkje doet ons Maarten Maartens, die in ons land minder bekend is dan in Engeland, in twee novellen, eenige sonnetten en enkele oorspronkelijk Nederlandsche gedichten, kennen als een fijngevoelig schrijver en dichter.
Arnhemsche Courant, 05-05-1936

Open link naar krant op Delpher
Maarten Maartens, novellen en verzen, verzameld en vertaald door dr. M.A. Schwartz. Libellen-serie no. 98, uitgave Bosch en Keuning te Baarn.
Maarten Maartens, de Engelsche schrijver van Nederlandsche afkomst — hij schreef veertien romans en vier bundels novellen, die zijn naam over Engeland en Amerika wijd verbreidden — is bij het Hollandsch lezende publiek niet erg bekend. Zijn in het eigen Nederlandsch geschreven werken (een bundel gedichten onder het pseudoniem Joan van den Heuvel) zijn vrij onbekend. Dr. Schwartz heeft nu een poging gewaagd om dien landgenoot (hij leefde van 1858 tot 1915) bij ons volk nader te brengen. Hij vertaalde twee novellen uit de bundels „Brothers All" en drie sonnetten, en voegde er eenige gedichten uit de Nederlandsche verzenbundel aan toe. De novellen „De Belofte" en „De gebeurtenis van mijn leven" zijn een kort verhaal van ongewone kracht. Forsch en scherp van teekening.
Leeuwarder Nieuwsblad, 11-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster