Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Libellen-serie, Bosch en Keuning, Baarn.
De Keus van School en Beroep door Dr. J. Luning Prak. De Haagsche adviseur voor school- en beroepskeuze geeft hier behartigenswaardige wenken aan ouders die voor de vraag staan: wat moet ik nu met mijn kind dat de school heeft doorloopen?
Als de Oogst wordt ingehaald door D.J. van der Ven. Dit is het vijfde boekje van Van der Ven in de serie. Deze Libel vertelt over volksgebruiken in den oogsttijd.
Groente als Hoofdschotel door Hermien Manger. Ook voor deze Libel is het nu de tijd. De schrijfster geeft allerlei recepten voor het klaarmaken van rauwe groenten, groente stoomen en smooren, stamppot, sauzen, soepen, het bakken van groente enz. Ook geeft het boekje één en ander uit de moderne voedingsleer.
De Gooi- en Eemlander, 24-07-1935

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE LIBELLEN-BOEKJES. In de Libellen-serie is bij Bosch en Keuning te Baarn als no. 1 verschenen „Groente als hoofdschotel" door Hermlen Manger, een boekje waarin het nut van groente wordt betoogd en het gebruik van rauwkost wordt aanbevolen in het voetspoor van dr Bagnar Berg, dr Bircher Benner en arts V. Hettema. Peter Lutz zorgde voor geestige krabbeltjes in de marge.
Een bijzonder aardig deeltje in deze met smaak verzorgde reeks is no. 102. "Als de oogst wordt ingehaald" door D.J. van der Ven. waarin de bekende folklorist op boelende wijze allerlei bijzonderheden en gebruiken beschrijft, die met den oogst samenhangen. Mooie lllustratles onderbreken den tekst.
Kralenhandwerk door Riek Hensinkveld. Handweven voor beginners door Riek van der Heyden. Libellenserie. Van Bosch & Keunlng te Baarn.
In de Libellenserie kwamen weer twee practische werkjes uit nl "Kralenhandwerk" door Riek Heusinkveld en Handweven voor Beginners" door Riek van der Heyden. Beide boekjes vermellden alles wat noodlg is om de techniek van het werk te beheerschen en geven tal van aantrekkelijke modellen. Een aardig bandje, goed papier en heldere foto's geven deze deeltjes een aandig voorkomen.
Het Vaderland, 31-07-1935

Open link naar krant op Delpher
Weer drie nieuwe Libellen. De bekende Libellen-serie van de fa. Bosch & Keunimg te Baarm is weer met een drietal nummers verrijkt: Groente als hoofdschotel, door Hermien Mamger, met teekemiingen van Peter Lutz. No. 101. De schrijfster geeft allerlei recepten voor het klaarmaken van rauwe groenten, groente stoomen en smoren, stamppot, sauzen, soepen, het bakken vam groente, enz. Ook geeft het boekje een en ander uit de moderne voedingsteer. Voorts menu's voor het voorjaar, den zomer, den herfst en den winter. De teekeningen van Lutz zijn wel bizonrier geestig.
Als de oogst wordt ingehaald, door D.J. Vam der Ven. Geïllustreerd. No. 102. Dit is reeds het vijfde boekje in deze serie van den bekenden folklorist Van der Ven, die veel weet te vertellen van oude, nog levende gebruiken in ons land. In dit nummer vinden we een levendige beschijving van enkele oogstgebruikem, aangevuld met mededeelingen omtrent mythische en religieuse handelingen en over legendarische korenvrouwen en boemannen. Eem zeer interessant boekje.
De keus vam School en Beroep, wenken voor ouders, door dr. J. Luning Prak, adviseur voor onderwijs en beroepskeuze te 's Gravenhage. No. 109. De bekende Haagsche adviseur voor school- en beroepskeuze geeft hier behartenswaardige wenken aan ouders, die voor de vraag staan: wat moet ik nu met mijn kind, dat de school is doorloopen? Na een imleiding worden verschillende scholen voor voortgezet onderwijs besproken; daar behandelt de schrijver het psyohologisch onderzoek bij school- en beroepskeus, om tenslotte te belanden bij de beroepskeuze in wetenschap, techniek, handel en administratie.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 05-08-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster