Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
OUD-HOLLANDSCHB RAADSELS, verzameld door J.R.W. Sinnighe.
Met teekeningen van Karel Hoekendijk. Libellen-serie nr. 116.
Een heel aardige verzameling oud-Hollandsche raadsels, gestoken in keurig, aantrekkelijk gewaad. Vooral de bandteekening is mooi. De oplossingen vindt men achterin. Een prachtig boekje voor kinderen en ouderen met de lange winter-avonden.
Friesch Dagblad, 25-11-1936

Open link naar krant op Delpher
DRIE NIEUWE LIBELLEN. Echte boekjes voor Sinterklaas. In de Libellen-serie van de firma Bosch en Keuning te Baarn kwamen net voor Sinterklaas een drietal nieuwe nummers uit, het een al mooier dan het andere: Feestbrood in Midwintertijd, door D.J. van der Ven. Libellenserie 204. In dit boekje worden interessante bijzonderheden meegedeeld over verschillende gebaksoorten, die in en buiten ons land in de maand van de huiselijke feesten worden gefabriceerd — niet in fabrieken en bakkerijen, maar onder het eigen dak door moeder de vrouw zelf. Speciale producten van Nederlandschen bodem zijn Twentsche Nieuwjaarskoeken, die verschillende voorstellingen dragen. Ook Fijnaart heeft speciale Nieuwjaarskoeken, en te Vlaardingen en Schiedam worden door R. Katholieken omstreeks Kerstmis roode bloedbroodjes gegeten. Met Kerstmis bakken te Nieuwendam — en trouwens ook elders — de bakkers duivekaters en met Kerst en Nieuwjaar eet men te Horst in Limburg speciaal gebak. Het boekje telt vele belangwekkende illustraties.
Wie speelt er mee? Een serie kleuterspelen uit Grootmoeders tijd, opnieuw bijeengebracht, bewerkt en geïllustreerd door José Marée. Libel no. 198. De twintig aardige kleuterspelen, die in dit werkje zijn verzameld, zijn meest eenvoudige bewegingsspelletjes, die zoowel binnen als buiten kunnen worden gespeeld. Waar noodig is de melodie in eenvoudig muziekschrift tevens afgedrukt. Bij ieder spelletje staat een silhouet-teekening, die ongeveer de houding aangeeft. Voor ouders en anderen, die zich graag met kinderen bemoeien, is dit een goede handleiding om een stelletje „grut" veel plezier te verschaffen.i
Oud-Hollandsche Raadsels, verzameld door J.R.W. Sinninghe, met teekeningen van Karel Hoekendijk. Libel no. 116. Hier staat héél wat in. De raadsels zijn gerubriceerd in die over hemel en aarde, over den mensch en zijn bedrijf, over dieren, over planten, over stad en dorp, over huisraad en meubelen, Bijbelsche raadsels, Schertsvragen en Rechter-raadsels. Een prachtig tijdverdrijf in de wintersche avonden.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 27-11-1936

Open link naar krant op Delpher
TER AANKONDIGING. De Erfelijkheid bij den mensch, door dr. P.J. Waardenburg, privaat-docent in medische erfelijkheidsleer aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. No. 192 van de Libellen-serie.
Een populaire uiteenzetting van de leer der erfelijkheid.
Oud-Hollandsche raadsels, verzameld door J.R.W. Sinninghe, met teekeningen van Karel Hoekendijk. Libellenserie no. 116. Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. Een bloemlezing Oud-Hollandsche raadsels, getrokken uit een oud handschrift, dat meer dan duizend stuks bevatte. De bewerker heeft de raadsels verdeeld in die over hemel en aarde, over de mensch en zijn bedrijf, over de dieren, over de planten, over stad en dorp, over huisraad en huiselijk leven, bijbelsche raadsels, schertsvragen, en hij besluit met een en ander te vertellen over rechtenraadsels.
Feestbfood in midwintertijd, door D.J. v. d. Ven. Libellenserie no. 204. De bekende folklorist v. d. Ven heeft het in dit werkje over de oorsprong en beteekenis van ons mid-wintergebak. Hij vertelt van zijn verblijf op Sinte Catherijnedag 1920 op de groote Zweedsche hoeve Storgarden, van Karl Erik Forsslund, Zwedens meest nationale schrijver, van de mooie herinneringen daar opgedaan, en hij vindt diezelfde innige huiselijkheid, die sfeer van het stille uitsterven van het oude jaar in de oude eerwaardige boerenhuizen van het Twentsche land. In de moderne groote stadswereld viert men het Oude in het Nieuwe te midden van een wilde uitgelatenheid, maar in de stilte van den buiten kan een ontvankelijk gemoed nog iets aanvoelen van wat er eens moet zijn omgegaan in de menschelijke ziel tijdens de donkerste periode van het jaar. De joeltijd is in wezen een toovertijd, waarin ook thans nog, niet het minst in het bakken van feestbrood, oorspronkelijk magiereligieuze handelingen worden bedreven, ten bate van huis en gezin. Over dit feestbroodbakken geeft de deskundige schrijver dan tal van eigenaardige en interessante bijzonderheden.
Wie speelt er mee? Een serie kleuterspelen uit Grootmoeders tijd. Bewerkt en geïllustreerd door José Marée. Libellen-serie no. 198. Uitgave Bosch en Keuning, Baarn. Een twintigtal aardige kleuterspelen, zooals grootmoeder ze in haar jeugd speelde, meerendeels eenvoudige bewegingsspelletjes, die zoowel binnen als buiten kunnen worden gespeeld. De spelletjes zijn heel geschikt voor de allerkleinste kinderen. De moeders of de „jufs" die deze spelletjes met de kleintjes gaan doen, zullen er ongetwijfeld genoegen van beleven.
Leeuwarder Nieuwsblad, 27-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster