Overzicht boekjes verschenen in de serie

Goet-Frisch-Claer

Uitgaven van G.F. Callenbach, Nijkerk

Pdf_printvriendelijke versie (compact)Stofomslag bij het volgende boek


Als schapen ter slachting : een verhaal uit den tijd van Lodewijk XIV, uit het Engelsch
320 blz., [2de druk 1920]
Auteur D. Alcock
Annotatie: Druk 1, 1908;
Recensie(s):


Belijdenis en leven : een verhaal
241 blz., [8ste druk 1928]
Auteur Cornelia
Annotatie: Druk 1, 1880; 3, 1; 7, 1908;
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


De gouden poort : vrij bewerkt uit het Hoogduitsch
255 blz., [3de druk 1920]
Auteur D. Speckmann


Stofomslag bij het volgende boek


De hemelloods : een verhaal uit het verre westen, naar de negende engelsche uitgave door Alma
253 blz., [3de druk 1924]
Auteur Ralph Connor


Stofomslag bij het volgende boek


De oude dominee van Hornsjö
125 blz., [2de druk 1929]
Auteur Runa
Annotatie: Druk 1, 1912;

Open het boekje


De schaapherder : een vertelling uit den Franschen tijd, vertaald door L. Bückmann
155 blz., [2de druk 1920]
Auteur C. Beijer
Annotatie: Druk 1, 1911;


Stofomslag bij het volgende boek


Het uilennest
190 blz., [4de druk 1920]
Auteur W. Schippers
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1909; 2, 1910; 3, 1913; 5, 1926;


Het vertrapte kruis : vertaling van A. de Graaff-Wüppermann
279 blz., [2de druk 1926]
Auteur Joseph Hocking
Annotatie: Druk 1, 1915;


In dienst van zijn zender : naar het Duitsch
285 blz., [3de druk 1922]
Auteur Helene Christaller
Annotatie: Druk 2, 1911;


Stofomslag bij het volgende boek


Jonge levens
191 blz., [2de druk 1920]
Auteur Adelpha
Annotatie: Druk 1, 1904;
Recensie(s):


Juliana van Stolberg : gravin van Nassau-Dillenburg 150-1580 in den kring der haren geschetst
292 blz., [2de druk 1927]
Auteur A. van Hogendorp


Op den Loohof
292 blz., [2de druk 1928]
Auteur D. Speckmann


Stofomslag bij het volgende boek


Op en om den Eikenhof
192 blz., [2de druk 1920]
Auteur Zelandia
Annotatie: Druk 1, 1916;


Stille dingen : verzamelde schetsen
162 blz., [1ste druk 1921]
Auteur W.G. van de Hulst
Annotatie: Druk 2, 1929; 3, 1934; 4, 1936; 5, 1936;


Stille dingen : verzamelde schetsen
162 blz., [2de druk 1929]
Auteur W.G. van de Hulst
Annotatie: Druk 1, 1921; 3, 1934; 4, 1936; 5, 1936;


Stofomslag bij het volgende boek


Voor donkere dagen
190 blz., [4de druk 1921]
Auteur A.J.Th. Jonker
Annotatie: Druk 1, 1901;

Open digitale versie op Delpher