Overzicht boekjes verschenen in de serie

Jachin's Brochure Reeks


Uitgaven van N.V. Meinema te Delft

Pdf_printvriendelijke versie (compact)


Serienummer 1

Hoe moeten wij onze kinderen op de zondagsschool krijgen en houden?
15 blz., [1ste druk 1937]
Auteur R. Stelstra

Open het boekje

Serienummer 2

Het leven bij de Heilige Schrift
16 blz., [1ste druk 1937]
Auteur P. van Dijk

Open het boekje

Serienummer 3

Het contact tusschen zondagsschoolonderwijzer en kind
15 blz., [1ste druk 1939]
Auteur J.A. Tazelaar

Open het boekje

Serienummer 4

De methode van het vertellen op de zondagsschool
16 blz., [1ste druk 1939]
Auteur A. Dondorp

Open het boekje

Serienummer 5

Kinderlectuur
15 blz., [1ste druk 1939]
Auteur N. Heiner

Open het boekje

Serienummer 6

Verandering van werkmethode?
14 blz., [1ste druk 1940]
Auteur F.W. Grosheide

Open het boekje

Serienummer 7

Het vertellen op de zondagsschool
14 blz., [1ste druk 1940]
Auteur Gesina Ingwersen

Open het boekje

Serienummer 8

Bijbel en zondagsschoolkind : wat kan de zondagsschool doen, om de kinderen te leeren, den Bijbel te lezen?
15 blz., [1ste druk 1941]
Auteur T. van der Kooy Dz.

Open het boekje

Serienummer 9

De zondagsschool-onderwijzer en het gebed
16 blz., [1ste druk 1941]
Auteur J. Scholten

Open het boekje

Serienummer 10

Verslag van de rede door prof. dr. F.W. Grosheide over streekvergageringen gehouden op de 68ste jaarvergadering
8 blz., [1ste druk 1942]
Auteur F.W. Grosheide

Open het boekje

Serienummer 11

Enkele wenken voor hen, die aan de zondagsscholen arbeiden
14 blz., [1ste druk 1946]

Open het boekje

Serienummer 12

Hoe krijgen wij de kinderen op onze zondagsschool?
12 blz., [1ste druk 1947]
Auteur J.B. van der Sijs

Open het boekje

Serienummer 13

Het ordeprobleem op de zondagsschool
15 blz., [1ste druk 1947]
Auteur A.R. Koster

Open het boekje

Serienummer 14

De oorlogsverhalen in de bijbel
18 blz., [1ste druk 1948]
Auteur A. Dondorp

Open het boekje

Serienummer 15

Groten, die kleinen in de weg staan
16 blz., [1ste druk 1949]
Auteur R. van Mazijk

Open het boekje

Serienummer 16

De geestelijke achtergrond van ons zondagsschoolwerk
11 blz., [1ste druk 1949]
Auteur B. Bouma

Open het boekje

Serienummer 17

Contact met de ouders
14 blz., [1ste druk 1950]
Auteur C. Gilhuis

Open het boekje

Serienummer 18

De aanschouwing in het zondagsschool-onderwijs
12 blz., [1ste druk 1951]
Auteur F.W. Grosheide

Open het boekje

Serienummer 19

Nazorg
12 blz., [1ste druk 1951]
Auteur P. Hogendoorn

Open het boekje

Serienummer 20

Leiding bij het zondagsschoolwerk
11 blz., [1ste druk 1952]
Auteur Gesina Ingwersen

Open het boekje

Serienummer 21

De fantasie in de bijbelvertelling
15 blz., [1ste druk 1952]
Auteur N. Heiner

Open het boekje

Serienummer 22

De plaats van de zondagsschool in het geheel van het evangelisatiewerk
14 blz., [1ste druk 1953]
Auteur J.C.A. van Loon

Open het boekje

Serienummer 23

De Gereformeerde Zondagsschool in de tegenwoordige tijd
13 blz., [1ste druk 1954]
Auteur F.W. Grosheide

Open het boekje

Serienummer 24

De liefde als grondslag voor het zondagsschoolwerk
16 blz., [1ste druk 1954]
Auteur T. van Harten

Open het boekje

Serienummer 25

Wat doen we met de kinderen, die onze zondagsschool verlaten
14 blz., [1ste druk 1955]
Auteur J.B. van der Sijs

Open het boekje

Serienummer 26

De vertelling
13 blz., [1ste druk 1956]
Auteur H. de Jongste

Open het boekje

Serienummer 27

Ter herdenking tot afscheid
13 blz., [1ste druk 1957]
Auteur F.W. Grosheide

Open het boekje

Serienummer 28

De religieuze beinvloeding van het kind
24 blz., [1ste druk 1958]
Auteur L. Kranenborg

Open het boekje

Serienummer 29

Van de zondagsschool naar het gezin
14 blz., [1ste druk 1961]
Auteur K.J. Kraan

Open het boekje