Auteur- en Titelgegevens

Auteur- en Titelgegevens

Jacob Christiaan Koningsberger
* Buitenzorg, 1896 - † Amsterdam, 19-9-1956.

Kandidaat (1918), hulpprediker te Enschede (1919), hervormd predikant te Bergentheim (1920), Blokzijl (1923), predikant-evangelist bij de Vereniging voor Hervormde Wijkbelangen ten Noorde van het IJ te Amsterdam (1926).


Naar bethlehem in 1936 : kerstgedichten, kerstboodschap, kerstgedachten, verlucht door Frans Meyer
32 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 47


Eventuele andere werken van deze auteur in deze serie

Titels

Aan 't eind der reis
Actie in de plantenwereld
Alarm! luchtgevaar! hoe kan ik mij beveiligen?
Alleen door het geloof
Als de oogst wordt ingehaald
Als verliefde menschen brieven schrijven...
Anton van Duinkerken
Aolwieke
Baby's eerste levensjaar
Baäls en burchten
Beginnende van Galilea
Belijdenis
Boerenbontjes als handwerkmateriaal
Boete
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa
Brieven van de groote hoeve
Brieven van mevrouw Groen van Prinsterer
Chineesche gedichten
Christus en Japan
Colijn in de caricatuur
Dank voor stank bij dominee
De aartsvaders
De arke Noachs
De beide Blumhardts
De boer uit Tekoa
De brug die Noord en Zuid vereent
De cathechismus van Calvijn
De dag beweegt
De dichter vertelt
De doorn in het vleesch
De doortocht
De eenheid der kerk
De erfelijkheid bij den mensch
De gekruisigde spreekt
De geweldigste crisis der historie
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De groote historie van een klein land
De herder en de huurlingen
De kerkorganisatie der eerste eeuw en wij
De kerkstrijd in duitschland
De keus van school en beroep
De Kinkhoorn
De lijdenslyriek van Joost van den Vondel
De man van macht
De Matthäus-Passion van Bach
De nieuwe tijd in Oud-Heerbach
De nieuwste damproblemen
De psalmen voor het moderne leven
De schoonheid in de schilderkunst
De schoonmaak
De smart van god
De steen op het pad
De tijd van Herodes den Oude
De toovertuin der Alpen
De verlichting van het woonhuis
De verzorging onzer kamerplanten
De vlammende tempel
De vogels rondom ons huis
De vogels van zee en strand
De vroolijke dichtkunst
De weg tot het geloof
De weg tot zelfkennis
De wereld der sterren
De wereldbeschouwing van den bijbel
De wording der kerk
De zaligmaker en de Zeloten
De zin van uw ziek-zijn
De zonde tegen den heiligen geest
De zoon des mensen
Dertig sonnetten van Michel Angelo
Dirk Camphuysen
Discipelschap
Door donkere diepte
Eenvoudige gedichten
Eenvoudige leerbewerking
Ervaringen
Ewig gister
Feestbrood in midwintertijd
Flakkeesche schetsen
Foto's maken zonder camera
Fotomontage
Gandhi de tragische figuur
Gebedsleven
Gedachten van mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint
Gedachten van Wormser
Geen vaccinatie?
Gelijk ook wij vergeven .......
Geloof, hoop en liefde, deze drie ...
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Gij en uw kind
Gij menschen zijt van god
Gods kans
Gods kerstgeschenk aan de wereld
Groente als hoofdschotel
Haakpatronen
Handweven voor beginners
Heer, leer ons bidden!
Heiman Dullaart
Hendrik-Eume
Herkennen en keuren van eenige waren
Het achterlijke kind
Het bloed der aarde zingt in hitlerland
Het geloof aan een eeuwig leven
Het gesprek bij de bron
Het geweten in de praktijk
Het nederlandse straatlied
Het nerveuze kind
Het raadsel der iepenziekte
Het vendelzwaaien herleeft!
Hij komt om ons te troosten
Hoe houd ik mijn huis schoon?
Hollanders vliegen
Hollands duinen
Hubert Cornelisz. Poot
Hulp in huis
Ieder z'n meug
in de branding
In zijn voetstappen
Indeeling en meubileering van het woonhuis
Indisch dierenleven
Israel in Egypte
It wrede libben
Jacobus Revius
Jacobus Revius
Jan Luyken
Jan Pieterszoon Coen
Jeremias de Decker
Jeruzalem of Caesarea?
Jesus' minne
Jezus als zielszorger
Jezus Christus en de moderne wereld
Jezus leeft!
Joannes Stalpart van der Wielen
Job
Jodocus Lodensteyn
Johannes Vollenhove
Jongeren, wat antwoordt gij christus?
Kaleidoscoop
Kamp om de Matterhorn
Karl Barth's aanval op deze wereld
Kasten en bergruimten
Kerk, staat en samenleving
Kerstboodschap voor alle menschen 1935
Kindergebeden
Kook- en bakapparaten
Koude dranken voor warme dagen
Kralen handwerk
Kruissteekpatronen
Kukeleku
Kuyper de geweldige
Kuyper in de caricatuur
Landelijke verzen
Leer uzelf beter nederlands
Leer uzelf beter rekenen
Leer uzelf beter schrijven
Leiding in ons leven
Leiding van god
Leven met Christus
Levend evangelie
Levensgeloof en geloofsleven
Lichten in de wereld
Linoleumsnede
Maarten Maartens
Maria, de moeder van onzen heer en haar beteekenis voor dezen tijd
Marius Richters
Marnix van st. Aldegonde
Martelaren en Makkabeeën
Met Brulfteneugers op stap
Modern kantklossen
Moeder
Möttlingen
Naar bethlehem in 1936
Naar het licht
Neutraliteit
Niet zóó, maar zó
Nunerkes
Olympisch spel
Om het behoud van de kroon
Om troon en tempel
Omgang met den bijbel
Omgang met zieken
Onze gouden eeuw
Onze hormonen
Onze paddenstoelen
Op Kagawa's arbeidsveld
Oud hollandsche raadsels
Paleis Soestdijk
Plantenleven in Indië
Plantenleven in Zuid-Afrika
Postzegels
Priesters vorsten en partijleiders
Prinses juliana verloofd!
Psalmen
Psalmen van Totius
Reformatie en formalisme
Rembrandt en het leven van Jezus
Retraite
Richters, roovers en Filistijnen
Roeland Koning
Ruïne en restauratie
Samuël en Saul
Sári Góth
Schuldeloos tekort
Selma Lagerlöfs levensavond
Smockwerk
Sportief kampeeren
Stanley Jones
Teksten en termen
Transparanten
Tusschen ploeg en sikkel
Tussen de bedrijven
Twist en tweedracht
Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard
Uit genade zijt gij zalig geworden
Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq
Uw zuster Eva
Van a tot z
Van de nederlandsche luilakken
Van driekoningen-avond en keuninkje spelen
Van knipmutsen en oorijzers
Van Passie tot Paschen
Van scheepje-zeilen en schuitje-varen
Veluwsche liedjes
Verdeeld land en verdeeld volk
Verloving
Verzen van Rainer Maria Rilke
Vikings
Vincent van Gogh
Vitaminen, een levensbelang?
Vive le geus!
Von Hindenburg
Vonken van 't verleden
Voor onze zieken
Vrienden van Paulus
Vrolijke versjes van 't artis-volkje
Vroolijkheid en licht
Vrouwen
Waarom naar de stratosfeer?
Waarom zwijgt God in ons leven
Warme dranken voor koude dagen
Waschbehandeling
Weerzien op Soemba
Wenken voor keukeninrichting
Wie speelt er mee?
Wij maken een schimmenspel
Willem Kloos
Willem Sluyter
Windstilte
Wisselingen in het wereldverkeer
Wit en rood
Woestijnen en wonderen, met Mozes van Egypte naar Moab
Woorden van vader Sossima
Zal Bellamy ons kunnen redden?
Zeeuwsch volk in zeeuwsche dracht
Zending in een veranderde wereld
Zie, hier ben ik
Zie, hier is uw God!
Zielszorg aan eigen ziel
Zomerwind
Zou ik een operatie aandurven?