Auteur


Jan Keuning
* 1850 - † 1926.

Onderwijzer aan verschillende christelijke scholen. Hoofdredacteur van De Keuvelaar (1883-1901): weekblad voor het volk, uitgave van Jan Haan te Groningen
Literatuur: Hans Werkman, Kroniek van meester Keuning : het leven van de vader van Willem de Merode, Uitg. De Vuurbaak, Groningen, 1982, 172 blz..

Zie ook: Hans Werkman, Bibliografie in : Kroniek van meester Keuning

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Boer Goffe en zijn afgod
215blz., [1ste druk , 1923]
Uitgever Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur