Auteur


L. de Leeuw

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Ben-onie : tafereelen uit het dagboek van een tot het christendom bekeerden Israeliet
255blz., [3de druk , 1870]
Uitgever Bremer, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur