kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Wiek Akkermans
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Ben Baarsma
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- Paula Barnhoorn
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula Bömer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Rachèl van den Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- Lokke Bijma
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Hemmo Clevering
- John Cornelisse
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Sytze Fokkema
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Wim van der Gracht
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Robert van 't Hul
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- Bruin Kloppenburg
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Johan Kranendonk
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- S. Mense
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Wouter Middel
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- Wilrik en Annerieke van Oostende
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- Jacob en Regina Procee
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Dick van der Steen
- Albert Steenhuis
- Leny Stelwagen
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Victor Veldkamp
- Pieter Verdonk
- R. Vernimmen
- Jacqueline van Vessem
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Gea van Wijk
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Willem Wim
- Ria Winters
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken, volgens worldcat.org. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
U is heden den Heiland geboren
U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot
Udo's eerste kostschooljaar
Uggie en Oggie
Uit 's lands historieblaên
Uit 's vogelvangers net
Uit bange dagen
Uit bange dagen
Uit bange dagen
Uit bange dagen
Uit bange dagen
Uit benauwdheden gered en Margaretha van Kalslagen, of de redster in gevaar
Uit Beppie's leven
Uit dagen van strijd
Uit de dagen van Gustaaf Adolf
Uit de duinen
Uit de duinen
Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht
Uit de duisternis tot het licht
Uit de duisternis tot het licht
Uit de duisternis tot het licht of de zendeling John Paton en zijn arbeid op Aniwa
Uit de Friesche wouden
Uit de geschiedenis van bekende liederen I
Uit de geschiedenis van bekende liederen II
Uit de geschiedenis van bekende liederen III
Uit de geschiedenis van bekende liederen IV
Uit de geschiedenis van bekende liederen V
Uit de geschiedenis van een speld
Uit de geschiedenis van het oude Israel
Uit de jeugdkerk
Uit de kinderwereld
Uit de kinderwereld
Uit de Maccabeeëntijd
Uit de poesenschool en andere oorspronkelijke verhaaltjes
Uit de portefeuille
Uit de schepping, derde stukje
Uit de schepping, eerste stukje
Uit de schepping, tweede stukje A
Uit de schepping, tweede stukje B
Uit de schooljaren van een zeeman
Uit de vreeze des doods gered naar ziel en lichaam
Uit den doolhof der zonde gered
Uit den Franschen tijd
Uit den Franschen tijd 1784-1813
Uit den jongenstijd van Elias Karbel
Uit den mond der jonge kinderen
Uit den ouden tijd
Uit diepen nood gered
Uit doodsgevaar gered
Uit doodsgevaar gered
Uit doodsgevaren gered
Uit een heilig verleden
Uit een jongensleven
Uit een jongensleven
Uit en thuis
Uit en voor het leven
Uit fel bewogen tijd
Uit groot gevaar gered, deel 1
Uit grootmoeders jeugd, en Peterle
Uit grootvaders jeugd
Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde
Uit het jonge leven
Uit het jongensleven
Uit het kozakkenland
Uit het land der Inca's
Uit het land van sneeuw en ijs
Uit het leven
Uit het leven
Uit het leven van de grootste kindervriend
Uit het leven van Edison
Uit het leven van een circusgezin
Uit het leven van een held
Uit het leven van een jeugdig echtpaar en hun Jantje
Uit het leven van een jong student
Uit het leven van eene christin medegedeeld door een harer kinderen en twee andere verhalen, door de Redactie van "De vriend van oud en jong"
Uit het leven van grote mannen
Uit het leven van grote mannen
Uit het leven van Johannes Hus
Uit het leven van Jopie en Bobbie, en De Hercules en zijn hond
uit het leven van Joseph Zalman
Uit het leven van Keteltje
Uit het leven van koning David
Uit het leven van Wilhelm Tell
Uit het leven voor het leven
Uit het nest gestoten
Uit het roer gelopen
Uit het schoolleven van Hendrik Sluiters
Uit het studentenleven
Uit het vuur gered
Uit het vuur gerukt
Uit het winter wonderland
Uit hoge hemel nieuw kerstvertelboek
Uit Jan Springers jongensjaren
Uit Jan Springers jongensjaren (I)
Uit Jan Springers jongensjaren (II)
Uit Jezus' kinderjaren
Uit Jo's schetsboek
Uit liefde tot Hem
Uit logeeren bij oma
Uit logeren met hindernissen
Uit mijn jongenstijd
Uit mijn leven
Uit nood en dood gered
Uit nood en dood gered
Uit nood gered
Uit onveilige tijden
Uit Oranje's verleden
Uit stad en dorp
Uit Tante Jo's snippermand
Uit tante's jeugd
Uit twee gevaren gered
Uit vele landen
Uit verlies winst
Uit verlies winst
Uit verlies winst
Uit verlies winst
Uit verre landen
Uit zee gered
Uit Zwitserland
Uitgaan, of, dengenen, die God liefhebben, moeten alle dingen medewerken ten goede
Uk's kerstfeest
Ulbo Rengers
Ulbo van 't Wiefke
Ulrich Zwingli
Urker Hein wil varen
Ursula speelt het klaar
Uw wil geschiede!
Uw woord is eene lamp voor mijnen voet